Obxeto: Vasilla tipo Vigo / Perlada

Nº Inventario: ST.1398,1399,1406

Xacemento: Castro de Santa Tegra (Pontevedra)

Director: Ignacio Calvo, 1914-1923

Depósito: Museo Arqueolóxico de Santa Tegra

Cronoloxía: Ferro III (I a.C. – I d.C.)

Descripción: Vasilla de labio monofacetado plano, corpo globular moi expandido, colo estrangulado e pé realzado troncocónico, Pasta de cor gris escuro. Decorado cun espigado impreso no borde e unha serie de cordóns plásticos lisos e perlados no corpo e no pé..

Uso probable: Ritual.