Obxeto: Vasilla tipo Borneiro B

Nº Inventario: MAC.3918/13

Xacemento: Castro de Borneiro (A Coruña)

Director: J.J. Eiroa, 1970-72

Depósito: Centro arquelóxico e Histórico de A Coruña

Cronoloxía: Ferro III (I a.C. – I d.C.)

Descripción: Vasilla de labio de dobre reborde, corpo globular e color roxizo. Decorado con cordóns plásticos con segmentos curvos que no corpo conforman un enreixado romboidal con botóns cónicos. Pé realzado con impresións.

Uso probable: Cociña, varios exemplares teñen resto de feluxe.